نام درمانگاه گوش و حلق و بینی پزشک مسئول  خانم دکتر متین ابراهیمی
روزهای ویزیت دوشنبه هر هفته
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400