شعار سال
پرچم
میلاد امام رضا
زیتون
شهید اقبالی

اخبار اختصاصی

بیمارستان ولیعصر رودبار زیر ذره بین بازرسان اعتبار بخشی

بیمارستان ولیعصر رودبار زیر ذره بین بازرسان اعتبار بخشی

1401/03/26
برگزاری سومین جلسه اعتبار بخشی

برگزاری سومین جلسه اعتبار بخشی

1401/03/11
تقدیر از خانم دکتر مرضیه امیری متخصص طب اورژانس

تقدیر از خانم دکتر مرضیه امیری متخصص طب اورژانس

1401/03/10
*انتصاب سرپرست جدید بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

*انتصاب سرپرست جدید بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1400/05/11
مراسم تکریم از خانم صغری یعقوبی و معارفه خدیجه کیانی فرد

مراسم تکریم از خانم صغری یعقوبی و معارفه خدیجه کیانی فرد

1400/04/07
بازدید کارشناس آموزش سلامت و مراقبت در منزل امور پرستاری دانشگاه

بازدید کارشناس آموزش سلامت و مراقبت در منزل امور پرستاری دانشگاه

1400/04/02
بزرگداشت روز جهانی ماما

بزرگداشت روز جهانی ماما

1400/02/19
آرشیو