شعار سال جدید
جوانی جمعیت
زیتون
شهید اقبالی

اخبار اختصاصی

معارفه سرپرست حراست بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

معارفه سرپرست حراست بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1402/02/31
معارفه سرپرست مدیریت بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

معارفه سرپرست مدیریت بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1402/02/31
انتخاب مامای نمونه به مناسبت روز جهانی ماما

انتخاب مامای نمونه به مناسبت روز جهانی ماما

1402/02/25
گرامیداشت روز جهانی ماما با شعار ماما حامی فرزند آوری و سلامت خانواده

گرامیداشت روز جهانی ماما با شعار ماما حامی فرزند آوری و سلامت خانواده

1402/02/24
برگزاری روز جهانی بهداشت دست 1402

برگزاری روز جهانی بهداشت دست 1402

1402/02/20
برگزاری هفته سلامت درمرکز ولیعصر (عج) رودبار

برگزاری هفته سلامت درمرکز ولیعصر (عج) رودبار

1402/02/20
تشکیل نخستین کارگروه آموزش و سلامت در سال جدید با حضور کلیه اعضا به منظور برنامه ریزی هفته سلامت

تشکیل نخستین کارگروه آموزش و سلامت در سال جدید با حضور کلیه اعضا به منظور برنامه ریزی هفته سلامت

1402/02/20
بازدید دکتر فردین محرابیان از مرکز ولیعصر (عج) رودبار

بازدید دکتر فردین محرابیان از مرکز ولیعصر (عج) رودبار

1402/02/19
برگزاری جشن بازنشستگی پیمان پورخیاب پرسنل خدوم واحد خدمات

برگزاری جشن بازنشستگی پیمان پورخیاب پرسنل خدوم واحد خدمات

1402/02/19
برگزاری روز جهانی آموزش در بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

برگزاری روز جهانی آموزش در بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1401/11/17
تخصیص یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال به بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

تخصیص یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال به بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1401/11/17
برگزاری کارگاه  دو روزه احیا قلبی ریوی تئوری و عملی  توسط خانم دکتر مرضیه امیری متخصص طب اورژانس

برگزاری کارگاه دو روزه احیا قلبی ریوی تئوری و عملی توسط خانم دکتر مرضیه امیری متخصص طب اورژانس

1401/10/25
بازدید مدیر امور پرستاری دانشگاه از بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

بازدید مدیر امور پرستاری دانشگاه از بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1401/10/25
به مناسبت روز پرستار  پرستاران نمونه بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار انتخاب شدند

به مناسبت روز پرستار پرستاران نمونه بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار انتخاب شدند

1401/10/24
بازدید مسئولین شهرستان رودبار از پرستاران این مرکز بمناسبت روز پرستار

بازدید مسئولین شهرستان رودبار از پرستاران این مرکز بمناسبت روز پرستار

1401/10/24
15 اکتبر  روز جهانی بهداشت دست

15 اکتبر روز جهانی بهداشت دست

1401/07/24
برگزاری کارگاه هموویژلانس با همکاری سازمان انتقال خون استان

برگزاری کارگاه هموویژلانس با همکاری سازمان انتقال خون استان

1401/07/24
 روز جهانی ایمنی بیمار

روز جهانی ایمنی بیمار

1401/07/16
آرشیو