نام درمانگاه

درمانگاه چشم پزشکی

پزشک مسئول

خانم دکتر شبنم انصاری

روزهای ویزیت


یکشنبه؛دوشنبه ؛سه شنبه یک هفته درمیان
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400