نام درمانگاه
 
 درمانگاه زنان
 پزشک مسئول
 
 روزهای ویزیت
 خانم دکتر طاهره میربلوک
 
 شنبه ،سه شنبه
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400