نام درمانگاه

درمانگاه اورولوژی

پزشک مسئول

 آقای دکترمحمد هوسمی

روزهای ویزیت

شنبه، دوشنبه ،چهارشنبه هرهفته

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400