به علت نداشتن پزشک متخصص اطفال درمانگاه اطفال تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.
 

نام درمانگاه

درمانگاه اطفال

پزشک مسئول


روزهای ویزیت


آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400