اسامی پزشکان متخصص


نام نام خانوادگی

تخصص
 
 
 • خانم دکتر مرجان بردبار 

   

   

   

   

   


متخصص داخلی
آقای دکترهادی توزنده جانی
 

 

متخصص جراحی عمومی
آقای دکترعلی کوچکی
 
 
متخصص قلب
 
خانم دکترزهره حیدر نژاد
 

 

متخصص قلب

آقای دکتر امیرعلی همتی
 
 
 

متخصص بیهوشی
خانم دکتر فاطمه محمدی 
 

 

متخصص بیهوشی
خانم دکترطاهره میربلوک
 

 
 
متخصص زنان زایمان
 
 
 
 
 
 
 
خانم دکتر شبنم انصاری
 متخصص جراحی چشم
 
 
 
 
 
 آقای دکتر محمد هوسمی
 
 
 
 
 

متخصص اورولوژی

   

 اسامی پزشکان عمومی:

  آقای دکترشیرزاد حبیبی

 

خانم دکتر مریم بهادری

 

 خانم دکتر آرمیتا رضازاده

 

خانم دکتر زیبا احمدی

 خانم دکتر مریم قاسمی
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400