شعار سال جدید
جوانی جمعیت
زیتون
شهید اقبالی

اخبار اختصاصی

برگزاری روز جهانی آموزش در بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

برگزاری روز جهانی آموزش در بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1401/11/17
تخصیص یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال به بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

تخصیص یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال به بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1401/11/17
برگزاری کارگاه  دو روزه احیا قلبی ریوی تئوری و عملی  توسط خانم دکتر مرضیه امیری متخصص طب اورژانس

برگزاری کارگاه دو روزه احیا قلبی ریوی تئوری و عملی توسط خانم دکتر مرضیه امیری متخصص طب اورژانس

1401/10/25
بازدید مدیر امور پرستاری دانشگاه از بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

بازدید مدیر امور پرستاری دانشگاه از بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1401/10/25
به مناسبت روز پرستار  پرستاران نمونه بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار انتخاب شدند

به مناسبت روز پرستار پرستاران نمونه بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار انتخاب شدند

1401/10/24
بازدید مسئولین شهرستان رودبار از پرستاران این مرکز بمناسبت روز پرستار

بازدید مسئولین شهرستان رودبار از پرستاران این مرکز بمناسبت روز پرستار

1401/10/24
15 اکتبر  روز جهانی بهداشت دست

15 اکتبر روز جهانی بهداشت دست

1401/07/24
برگزاری کارگاه هموویژلانس با همکاری سازمان انتقال خون استان

برگزاری کارگاه هموویژلانس با همکاری سازمان انتقال خون استان

1401/07/24
 روز جهانی ایمنی بیمار

روز جهانی ایمنی بیمار

1401/07/16
انتخاب دکتر گلناز ملک زاده متخصص داخلی بعنوان پزشک نمونه

انتخاب دکتر گلناز ملک زاده متخصص داخلی بعنوان پزشک نمونه

1401/07/16
تقدیر از پزشکان بیمارستان ولیعصر(عج) رودبار به مناسبت روز پزشک

تقدیر از پزشکان بیمارستان ولیعصر(عج) رودبار به مناسبت روز پزشک

1401/07/14
بهره برداری از دستگاههای جدید واحد دیالیز

بهره برداری از دستگاههای جدید واحد دیالیز

1401/07/14
انتصاب سرپرست  بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

انتصاب سرپرست بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1401/04/21
خریداری چهار دستگاه دیالیز یه همت نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی

خریداری چهار دستگاه دیالیز یه همت نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی

1401/04/20
بیمارستان ولیعصر رودبار زیر ذره بین بازرسان اعتبار بخشی

بیمارستان ولیعصر رودبار زیر ذره بین بازرسان اعتبار بخشی

1401/03/26
برگزاری سومین جلسه اعتبار بخشی

برگزاری سومین جلسه اعتبار بخشی

1401/03/11
تقدیر از خانم دکتر مرضیه امیری متخصص طب اورژانس

تقدیر از خانم دکتر مرضیه امیری متخصص طب اورژانس

1401/03/10
*انتصاب سرپرست جدید بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

*انتصاب سرپرست جدید بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

1400/05/11
آرشیو