روال ترخیص در بیمارستان ولی عصر(عج) رودبار

- دستور ترخیص از سوی پزشک معالج و ثبت در پرونده

- جمع بندی پرونده توسط پرسنل بخش

- تنظیم لیست دارو وتجهیزات و ارسال آن به داروخانه  

- ساماندهی مدارک آزمایشگاه

-کنترل سایر مدارک مرتبط با ترخیص در پرونده از جمله رادیولوژی،سونوگرافی، برگه شرح عمل و...

-کنترل مدارک بیمه ای بیمار

- ارسال به واحد ترخیص

-اعلام ترخیص در سیستم HIS

- تسویه حساب

- برگه ترخیص

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400