کمیته های بیمارستانی

 

جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل، کمیته های بیمارستانی تشکیل میگردد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان خواهند بود.

 

وظایف کمیته های بیمارستانی :

* تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

* طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور

* شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها

* تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات.

* پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرایی ارزشیابی

* پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 

فهرست کمیته های بیمارستان

 

مدیریت و رهبری
پایش و سنجش کیفیت
فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات سلامت
ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس
بهداشت محیط
پیشگیری و کنترل عفونت
اخلاق بالینی
مرگ و میر و عوارض
طب انتقال خون
درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
اقتصاد درمان
مدیریت خطر حوادث و بلایا
حفاظت فنی و بهداشت کار
ترویج زایمان طبیعی
ترویج تغذیه با شیر مادر
تغذیه بالینی
کارگروه آموزش و سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 06 آبان 1400