بازدید کارشناس آموزش سلامت و مراقبت در منزل امور پرستاری دانشگاه

دکتر سکینه پرستش کارشناس آموزش سلامت و مراقبت در منزل مدیریت امور پرستاری دانشگاه از بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار بازدید بعمل آورد.

در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال جاری دکتر سکینه پرستش کارشناس آموزش سلامت و مراقبت در منزل مدیریت امور پرستاری دانشگاه و سوپروایزرین آموزش سلامت بیمارستانهای 31 خرداد منجیل و سلامت رستم آباد از بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار بازدید بعمل آوردند.

 طی این بازدید اقدامات صورت گرفته در خصوص برنامه عملیاتی آموزش به بیمار و خانواده در سال 99 ، همچنین برنامه ریزی اجرای برنامه عملیاتی آموزش به بیمار و خانواده سال 1400 مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی ارائه گردید.

در ادامه روند کمی و کیفی اجرای فرایند آموزش به بیمار بستری ، خانواده و مستندات بخش جراحی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400