نام درمانگاه

درمانگاه داخلی

پزشک مسئول

 خانم دکتر مرجان بردبار

 

روزهای ویزیت

 

یکشنبه،سه شنبه

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400