نام درمانگاه

درمانگاه بیهوشی

پزشکان مسئول

آقای دکترامیرعلی همتی

خانم دکتر فاطمه محمدی 

 

روزهای ویزیت

تمام ایام هفته

 
 
 

نام درمانگاه

درمانگاه بیهوشی

پزشکان مسئول

آقای دکترامیرعلی همتی

خانم دکتر فاطمه محمدی 

 

روزهای ویزیت

تمام ایام هفته

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400