بخش داخلی
رئیس بخش : خانم دکتر گلناز ملک زاده - متخصص بیماری های داخلی سرپرست بخش : خانم لیلا غلام پور - کارشناس پرستاری
تعداد تخت : 11          تعداد پرسنل : 11 شماره تلفن داخلی : 212
شرح اقدامات
این بخش دارای 2 اتاق (دوتخته) بستری مردان جمعاً با 4 تخت و 3 اتاق  (دوتخته) بستری زنان جمعاً با 6 تخت و همچنین 1 اتاق ایزوله با 1 تخت می باشد و هر تخت به طور جداگانه مجهز به ساکشن و اکسیژن مرکزی می باشد. تجهیزات پزشکی ویژه این بخش عبارتنداز: 4 دستگاه مانیتور قلبی در اتاق مردان و زنان که به دستگاه سانترال در ایستگاه پرستاری  متصل می باشند بیماران قلبی تنفسی، عفونی، دیابتیک و سایر موارد داخلی در این بخش بستری و درمان می گردند، پونکسیونهای آسیت، پلور و مایع نخاع در صورت لزوم در این بخش صورت می گیرد.

بیمار در بخش داخلی به دو طریق بستری می گردد :

 
1- مراجعه مستقیم :
 
الف) مراجعه بیمار به درمانگاه داخلی، ویزیت توسط متخصص وتشکیل پرونده  بستری                                                                                                   
ب) مراجعه به مطب پزشک متخصص، تشکیل پرونده در بیمارستان و بستری در بخش

2- مراجعه غیرمستقیم :

بیماربستری دربخش اورژانس یاسایربخشها پس ازانجام مشاوره داخلی به بخش داخلی انتقال می یابد.

پس از بستری در بخش اقدامات درمانی وپاراکلینیکی انجام گرفته وآموزشهای لازم درحین پذیرش،بستری وترخیص و ادامه درمان در منزل و رژیم غذایی و مراجعات بعدی ازطریق چهره به چهره، کتابچه و پمفلت آموزشی داده  می شود و در صورت نیاز به ادامه درمان، پس از هماهنگی با معرفی نامه یا اعزام بیمار به مرکز مجهزتر انتقال می یابد.

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400