بخش جراحی زنان و مردان
رئیس بخش : آقای دکتر هادی توزنده جانی - متخصص جراحی عمومی سرپرستار بخش : خانم فاطمه مهری - کارشناس پرستاری
تعداد تخت : 11          تعداد پرسنل : 11 شماره تلفن داخلی : 235
شرح اقدامات

 

این بخش دارای 2 اتاق (دوتخته) بستری مردان جمعاً با 4 تخت و 3 اتاق (دوتخته) بستری زنان جمعاً با 6 تخت و همچنین 1 اتاق ایزوله با 1 تخت می باشد و هر تخت به طور جداگانه مجهز به ساکشن و اکسیژن مرکزی می باشد.                 

1 پزشک متخصص جراح عمومی،1پزشک متخصص زنان زایمان، 1پزشک متخصص اورولوژی، 1 پزشک متخصص جراح چشم و 1 متخصص جراح گوش، حلق و بینی دراین بخش مشغول بکار می باشند و مواردی از جراحی های عمومی شامل: شکم حاد، کله سیستیت، هرنی ، هموروئید، لاپاراتومی و ترمیم انواع پارگی ها و سایر اعمال اورژانس انجام می شود. در قسمت جراحی زنان اعمالی مانند کیست تخمدان، هیسترکتومی کورتاژهاTL ، و در قسمت جراحی اورولوژی جراحی هایی از قبیل پروستاتکتومی، سیستوسکوپی، سنگ شکن مثانه و ... انجام می شود.

 

بیمار در بخش جراحی به دو طریق بستری می گردد  :

 

1- مراجعه مستقیم :

الف) مراجعه بیمار به درمانگاه جراحی، ویزیت توسط متخصص و تشکیل پرونده بستری

ب) مراجعه به مطب پزشک متخصص، تشکیل پرونده در بیمارستان و بستری در بخش

 

2- مراجعه غیرمستقیم:

بیمار بستری در بخش اورژانس یا سایر بخشها پس ازانجام مشاوره به بخش جراحی انتقال می یابد

درمورد جراحی های الکتیو بیمار شب قبل از عمل با تشکیل پرونده در بخش بستری می شود که داشتن رضایت عمل، همراه داشتن آزمایشات روتین، داشتن ECG، انجام مشاوره بیهوشی و درصورت نیاز داشتن مشاوره داخلی و همراه داشتن Chest Xray الزامیست.

 پس از بستری در بخش اقدامات درمانی و پاراکلینیکی انجام گرفته و آموزش های لازم درحین پذیرش، بستری و ترخیص و ادامه درمان در منزل و رژیم غذایی و مراجعات بعدی از طریق چهره به چهره، کتابچه و پمفلت آموزشی داده می شود.

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400