نمونه ای از پمفلت های آموزشی بیمارستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عفونت بعد از زایمان
 
تغذیه انحصاری با شیر مادر
 
 
 
پیشگیری از زایمان زود رس

 
 
 
 
 
 
 
مقالات آموزشی
شقاق سینه
خودآزمایی پستان
فواید نوشیدن چای سبز

سوالاتی در مورد تغذیه در بیماران دیالیزی

دیابت وافسردگی

 

پرسشنامه شخصیتی نئو

 
 

منشور حقوق بیمار

 
.
 
آنچه بیمارستانها در مورد آنفلوآنزای پرندگان باید بدانند.
 
 پرستاری در شکستگیها   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 09 خرداد 1401