لیست اخبار صفحه :1
برگزاری روز جهانی بهداشت دست

برگزاری روز جهانی بهداشت دست

روز جهانی بهداشت دست با شعار "ثانیه ها نجات دهنده زندگی ها هستند،دستهایتان را تمییز کنید " در بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار برگزار شد.

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400